Opvoed visie

Wij geloven dat net als bij een roedel honden voedsel, onderdak en veiligheid de belangrijkste basis behoeften zijn om te kunnen voortbestaan.

Voedsel en onderdak spreken voor zich. Veiligheid betekend voor ons dat er een grote basis van vertrouwen in zichzelf en de ander aanwezig is. Vanuit dit vertrouwen kun je optimaal samenwerken. En wij geloven dat je met samenwerken meer bereikt. Wij creëren daarom bij onze eigen kinderen situaties en ervaringen waarin de kinderen de meerwaarde en de kracht van het samenwerken en samenzijn kunnen ervaren. En kunnen ontdekken welke rol en verantwoordelijkheid zij spelen in dit samenspel, waarbij ze spelenderwijs hun eigen uitdagingen aangaan.

Om dit vertrouwen te creëren is respect en begrip voor de ander een voorwaarde. Hierdoor worden wij als ouder uitgedaagd om in de verbinding te blijven met ons zelf. Daar bedoelen we mee dat we voelen, denken en doen wat we echt willen en daar uiting aan kunnen en durven geven.

Wanneer een kind gedrag vertoont of reageert in een situatie wat ons raakt en waar we veelal "last" van hebben, geloven wij dat wij daar als ouder een leermoment hebben.

Immers, ik laat mij als ouder raken door het gedrag van mijn kind en dus heb ik ook iets op te lossen als ik dat niet meer wil.

Wij hebben 3 jonge kinderen en zetten natuurlijk onze honden in om te werken aan onze eigen persoonlijke groei. De ervaringen met de honden geeft ons enerzijds inzicht in onze eigen bewuste- en ook onbewuste patronen, manieren van handelen en emotionele gemoedstoestand. Anderzijds zijn de honden veilige maatjes en prachtige spiegels om diepliggende wonden te helen en te verzorgen.

Samen met de honden leren we oude patronen los te laten en nieuwe manieren ons eigen te maken. Door de vertaalslag van de situatie met de hond naar ons kind te maken passen we daarna de ervaringen en inzichten toe op onze kinderen.

Hierdoor kunnen wij als ouder anders met het gedrag van ons kind omgaan, want we worden niet meer geraakt, en zal het kind reageren op ons nieuwe gedrag.

Op deze wijze kunnen wij als ouder vanuit verbinding reageren met respect en begrip naar ons kind en kan er een situatie ontstaan vol vertrouwen in elkaar en met elkaar!