Voor wie?

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. Meestal is de ouder(s)/verzorger(s) erbij aanwezig zodat thuis ook doorgewerkt kan worden met opgedane ervaringen. Als het waardevol is en het kind wil dit ook dan wordt er ook alleen gewerkt met het kind en bespreken we samen met de ouder(s)/verzorger(s) de opgedane ervaringen voor zover nodig voor de voortgang thuis.