Trainingsprincipes

De trainingen en opleidingen van Hondenspiegel zijn stevig verankerd in diverse opleidingskundige modellen en theorieën. Daarnaast hanteren we een aantal principes die richting geven aan ons werk en uitdrukking geven aan de beweging die we bij mensen op gang willen brengen of houden.

  • Van moeten naar willen
  • Van bewust worden naar bewust zijn
  • Van afhankelijkheid naar zelfverantwoording
  • Vanuit macht naar vanuit kracht
  • Van werk doen naar doen wat werkt
  • Van rationeel gestuurd naar sturing vanuit balans tussen hoofd, buik en hart
  • Van binnen naar buiten (zowel letterlijk als figuurlijk)
  • Van onrust naar rust
  • Van onveilig naar veilig
  • Van jij, naar ik, naar wij