Wij werken samen

In afstemming met onze klanten werken we regelmatig samen met andere trainers/docenten. Indien nodig breiden we ons team uit om expertise in te brengen die wij niet of onvoldoende bezitten.
Zo maken we onder meer gebruik van trainers/facilitators die werken met het Transformatiespel, Enneagram, Insights, Steven Covey, dierkarakters e.d.