Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Evaluatie en feedback
Workshop 10 september 2013
Programmateam GONS Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Algemeen
Ik vond dat de workshop met de honden het inhoudelijke deel in de middag ten goede kwam, doordat de kwaliteiten die men uit de ochtend had meegekregen en ervaren, daarin samengenomen werden.  Bij het verdelen van de taken en werkzaamheden in de middag hebben mensen hun kwaliteiten nogmaals benoemd en daarnaast hebben zij aangegeven wat zij van de ander nodig hadden. Daarmee zijn heldere afspraken gemaakt en weet iedereen beter zijn rol te pakken.

Bruikbaarheid voor de praktijk
Hoewel sommige teamleden bij aanvang enige scepsis hadden bij het werken met de honden, hebben zij wel de kracht hiervan ervaren. Ik vond de herkenbaarheid bij de eerste oefening heel mooi evenals het feit dat dit ook door iedereen werd herkend. De teamleden hebben ervaren wat er binnen het team wel en niet goed loopt. Door in de tweede oefening aan de slag te gaan met de feedback uit de eerste oefening, hebben zij het effect en de voordelen ervan ervaren.
Dit heeft geholpen in het erkennen van elkaars, maar ook de eigen kwaliteiten. Het effect is dat de teamleden zich nu meer gelegitimeerd voelen om hun rol te pakken.
Ik weet zelf waar ik heen wil met het project en waar e.a. toe leidt, maar beseft nu dat het niet voor iedereen even helder is wat bedoeld wordt. Ik beseft dat sommige teamleden meer behoefte hebben aan kaders en structuur. Hierover gaan we nu heldere afspraken. Ik zal de teamleden btrekken in dat proces die daar juist wel goed in zijn, bij de verantwoordelijkheid om de benodigde structuur aan te brengen. De teamleden voelen nu de gezamenlijke verantwoordelijkheid en commitment voor het proces.

Begeleiding
Heel prettig: open, ontspannen , positief en authentiek. Goede feedback en heel mooi inzichtelijk gemaakt wat er in het team speelt en waarom het als geheel niet effectief genoeg functioneert.

Locatie
Mooie locatie om met de honden te werken.
Voor het middagprogramma was het laatste uur te koud om buiten te zitten. Het team is toen binnen in de keet gaan zitten, maar dit vonden zij eigenlijk te klein voor 10 personen.
Dit mooie en krachtige concept van werken met de honden in combinatie met een dergelijk middagprogramma verdient naar haar mening een ruimere (luxere en warmere) locatie.
De verzorging van koffie/thee, lunch en versnaperingen was prima geregeld.

Overige opmerkingen
Verder zijn wij van mening dat de tijd voor het spiegelen en ervaren eigenlijk te kort was. We hadden graag ’s middags verder aan de slag gegaan met de honden. Echter, er moesten keuzes worden gemaakt en het middagdeel was ook heel belangrijk om te doen.

Ik ga andere collega’s van harte aanraden om ook zo’n workshop spiegelen met honden in te zetten, wanneer iemand op zoek is naar een nieuwe, krachtige manier van spiegelen, ervaren en feedback. Ik vind het belangrijk om daarin vooral de effectiviteit te benadrukken van deze manier van spiegelen en inzicht verkrijgen.

Leiding gevende projectteam GONS. Ministerie van Infrastructuur en Milieu