HondenSpiegel

Opleiding SpiegelTrainer

Onze jaaropleiding SpiegelTrainer van Kop tot Staart is een reis vol welzijn, maatwerk en eigenheid, van zowel de mens als de hond. Het is een krachtige professionaliseringsslag voor iedereen die met een hond zijn of haar werk wil verdiepen en verbreden.

2 mensen en een hond in de opleiding tot Spiegeltrainer bij HondenSpiegel

Een jaar met ons op reis

Jij en je hond gaan een jaar lang met ons op reis. Een reis vol persoonlijke én professionele groei. Jullie ontwikkelen gezamenlijk een eigen unieke werkwijze waarmee jullie vanuit innerlijke kracht en met een open hart begeleiden.

We bieden een opleiding waarin je doet, ervaart en beleeft. Tijdens de lesdagen wordt de theorie direct geïntegreerd en toegepast in de praktijk. Tussen de lessen door werken jij en je hond aan praktische opdrachten. Deze vorm van ervaringsgericht leren in combinatie met reflectie en feedback, biedt een krachtige leeromgeving. Hierdoor ontstaan inzichten, kennis en kunde die optimaal aansluiten bij persoonlijke behoeften en uitdagingen. Dit maakt onze opleiding uniek en maatwerk.

Jouw hond is vanaf het allereerste begin in beeld en is tevens jouw spiegel voor je eigen groei en ontwikkeling. Op sommige dagen is hij of zij daadwerkelijk mee naar de leslocatie, op andere dagen is hij of zij er in gedachten bij.

Dan werken we met de honden van HondenSpiegel. Hierdoor kunnen we tijdens de gehele opleiding het welzijn waarborgen van jouw hond, die net als jij nog in opleiding is.

Alles wat jullie dit leerjaar ondernemen staat in het teken van jullie reis. Al jullie ervaringen zijn bouwstenen waarmee jullie zullen uitgroeien tot een uniek daadkrachtig professioneel team.

Voor wie is onze opleiding geschikt?

Onze opleiding is geschikt voor iedereen die beroepsmatig mensen begeleidt en deze begeleiding wil versterken middels de samenwerking met hun hond.

In ons team van gediplomeerde SpiegelTrainers vind je coaches, therapeuten, behandelaren, HR professionals, begeleiders, docenten, hondengedragsdeskundigen, counselors en hulpverleners.

Jij & je hond: een uniek daadkrachtig professioneel team

In de opleiding groeien jij en je hond uit tot een uniek daadkrachtig professioneel team. Een team dat samenwerkt vanuit veiligheid en afstemming, respect en waardering, dat elkaars gevoelens en behoeften herkent en erkent én dat ruimte voelt om daar naar te handelen.

Jullie leren samenwerken in sessies met cliënten, van hulpvraag tot afronding. Elke hulpvraag is opgebouwd uit lagen van emoties, gedrag en overtuigingen. In de opleiding ontdek jij op welke wijze jouw hond van meerwaarde is. Enerzijds bij het onderzoek naar de essentie van de hulpvraag en anderzijds bij het uitwerken van deze hulpvraag in het actieve, ervarende deel van de sessie.

Stap voor stap leren jij en je hond wat voor jullie de meest passende werkvormen zijn. Jij creëert als SpiegelTrainer een denkbeeldige gereedschapskist vol met coachtools en methodieken. Jouw hond heeft zijn of haar eigen gereedschapskist gevuld met vaardigheden en kwaliteiten.

In de driehoek van Client – Hond – SpiegelTrainer kiezen jullie een manier van werken die vanuit het moment het beste aansluit bij de cliënt en de hulpvraag. Met de spiegel van jouw hond, in combinatie met jouw kennis en vaardigheden, ontwikkelen jullie een eigen unieke werkwijze.

Sessie SpiegelTrainer binnen bij HondenSpiegel

De kracht en magie van een hond bij persoonlijke groei en ontwikkeling

Als een hond in het zichtveld van een mens komt, gebeurt er iets. Altijd!
Dát wat er gebeurt bij de mens is dé spiegel van de hond.

Dit klinkt heel simpel en dat is het ook.
Alleen in de eenvoud zit ook de rijkdom en complexiteit.
En dat is waar jij als Spiegeltrainer mee leert werken in onze jaaropleiding.

De hond doet en dus…

We zien geregeld dat het gedrag van de hond wordt gebruikt om de emoties van de mens te duiden. De hond gedraagt zich op een bepaalde manier en dat wordt gekoppeld aan de hulpvraag van de cliënt. De hond doet en dus… vul maar in.

Wij kijken daar anders naar. Voor ons is ‘dat wat er gebeurt’ informatie en dit geeft handvatten om te onderzoeken wat het gedrag van de hond oproept bij de cliënt.

Bij HondenSpiegel werken we met honden in, wat wij noemen, het vrije veld. Honden zijn aanwezig in een sessie en zijn vrij in wat zij doen. Deze vrijheid geeft de honden enerzijds de gelegenheid geheel zichzelf te zijn en anderzijds de ruimte om zich naar eigen inzicht te mengen in het proces van de cliënt en de SpiegelTrainer.

De hond ‘is’ en zet processen in beweging

In een sessie kan een hond kiezen om direct contact te zoeken door bijvoorbeeld tegen een cliënt aan te gaan staan of deze uit te dagen voor spel. Het kan ook totaal het tegenovergestelde zijn: de hond kiest voor afstand door ergens te gaan liggen of zelfs de randen van het werkveld op te zoeken en geen contact te maken. Tussen deze uitersten ligt nog een heel palet van gedragingen die mogelijk zijn.

De cliënt reageert op de hond en neemt hierin zijn of haar eigen processen mee. De hond reageert weer op de cliënt en doet dit zonder oordeel of aannames. De hond reageert vanuit zijn oprechte ‘zijn’. Deze interactie zet deuren open die bij mens-mens interactie vaak gesloten blijven of met omwegen pas open gaan. Honden raken ons direct op een diepere laag aan. Of beter gezegd, wij laten ons aanraken.

Cursist en haar Dobermann tijdens de opleiding bij HondenSpiegel

In de Spiegel kijken

Als de cliënt zich bewust wordt van wat de hond teweeg brengt, staat hij of zij als het ware voor de spiegel. Men kijkt zichzelf echt aan en komt daarbij, net als je heel bewust in de spiegel naar jezelf kijkt, bij de essentie van zichzelf. Er ontstaat inzicht in wat moeilijk is, pijn doet of juist dat waar je naar verlangt.

Je leert in de jaaropleiding dit proces bij de cliënt te begeleiden. Met werkvormen passend bij de cliënt creëer je de ruimte om nieuw gedrag of nieuwe keuzes vorm te geven. Je hond zal daarin meebewegen en in deze ontdekkingstocht zijn eigen inbreng hebben.

Transfer naar het dagelijks leven

In de sessie ontstaan inzichten bij de cliënt. Vrijwel altijd is de ervaring met de hond de start van nieuw bewustzijn in dit proces. Tijdens de interactie met de hond kunnen diepere lagen aangeraakt worden. Deze aanraking zet letterlijk iets in beweging, waar de cliënt verder mee kan werken. Bij het afsluiten van de sessie wordt gekeken hoe het geleerde op een efficiënte wijze meegenomen kan worden.

We maken een transfer naar het dagelijks leven. Wat neemt de cliënt mee in de periode tot de volgende sessie en waarmee gaat hij of zij aan de slag. De inbreng van de hond is hierbij een helpend anker die men ter ondersteuning mee kan nemen.

Snuffeldag – Jaaropleiding SpiegelTrainer

Heb je met interesse de informatie over onze jaaropleiding gelezen?
Zie jij jezelf al met jouw hond samenwerken?
Kom dan zeker naar de Snuffeldag!

Op deze dag vertellen we je over de jaaropleiding SpiegelTrainer van Kop tot Staart en geven we inzicht in onze lesonderdelen. Je gaat doen en ervaren! Precies zoals dat in de jaaropleiding ook gebeurt.

Je stapt in de wereld van HondenSpiegel op onze unieke locatie midden in de natuur. De honden laten je kennismaken met hun wijze lessen en jij beleeft wat wij, de docenten en de honden, jou te bieden hebben.

Op deze dag:

  • Ontmoet je de docenten
  • Beleef je het samenwerken met onze honden
  • Ervaar je HondenSpiegel, de locatie en de werkwijze
  • Ontdek je of onze jaaropleiding bij jou past.

Onze opleiding is een specialisatie voor coaches, therapeuten, hulpverleners, HR professionals, zorgverleners, docenten en ieder die op een andere wijze professioneel met mensen werkt.

Docenten team

Het docententeam is op diverse gebieden gespecialiseerd in het begeleiden van de ander bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Iedere docent werkt vanuit haar eigen professionele achtergrond en passie. Het samenbrengen van deze drie verschillende expertises heeft een uniek én krachtig samenspel gecreëerd en een groot divers netwerk waar jij gebruik van kunt maken.

Je wordt begeleid door Corien, Zaza en Marleen. Alle drie hebben zij grote passie voor honden, mensen en de natuur. Vanuit ieders eigen expertise en ervaring, bieden ze samen een rijk palet aan van theorie, praktijk en anders leren kijken én voelen.